Одним з актуальних питань сучасного етапу реформування судової системи є створення антикорупційного суду. І поки правники сперечаються з приводу того, який суд повинен виконувати функції апеляційного (касаційного) суду по відношенню до суду антикорупційного, пропоную поглянути на це питання під трохи іншим кутом.


Ефективна судова система повинна забезпечувати ефективне здійснення правосуддя судами першої інстанції. Для того, щоб виправляти судові помилки, яких неодмінно допускають місцеві суди (загальноприйнятний рівень помилковості рішень місцевих судів не повинен перевищувати 2%) існують суди апеляційної інстанції. Апеляційні суди, які слухають справи у складі 3 досвідчених суддів повинні виправити можливі помилки, які допустив суддя місцевого суду, остаточно встановити всі обставини справи та постановити у 99,9% справ остаточне рішення. І тільки у виняткових випадках, коли спір переходить з площини фактів у площину застосування права (матеріального чи процесуального) справа може бути передана до суду касаційної інстанції.

Тому, створення окремого антикорупційного суду як суду першої інстанції вносить дисгармонію в трирівневу систему судів загальної юрисдикції та виводить окрему категорію справ поза межі місцевих судів.

На моє переконання, створення окремого антикорупційного суду несе в собі кілька ризиків:

  1. держава визнає, що існуючі суди загальної юрисдикції не можуть забезпечувати здійснення правосуддя, а тому для окремої категорії справ, а точні сказати, для окремої категорії підозрюваних у цих справах, створюється «привілейований» суд;
  2. такий «привілейований» суд як єдиний суд для розгляду подібних справ потенційно може підпадати під вплив політичної кон’юнктури залежно від якої він рівною мірою зможе як застосовувати надмірний примус по відношенню до правопорушників, так і надавати зайві преференції таким правопорушникам;
  3. створення «суду для обраних» незалежно від того, наскільки бездоганними будуть його рішення, порушує принцип рівності перед законом та принцип рівного доступу до правосуддя;

Оскільки не залежно від ефективності роботи антикорупційного суду його вплив на судову систему носитиме скоріше негативний, ніж позитивний характер, вважаю, що за умови здійснення ефективної судової реформи, питання доцільності створення антикорупційного суду взагалі б не стояло.

А з практичної точки зору, якщо необхідно забезпечити ефективне притягнення до відповідальності осіб, звинувачених у корупції, набагато простіше і швидше було б провести чесні і відкриті конкурси в оновлені Печерський, Шевченківський та Печерський районні суди Києва, а також Апеляційний суд міста Києва, ніж створювати зайвий суд в системі судів України.